واریز مستقیم از طریق درگاه بانکی نامحدود

دانلود اپلیکیشن

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان

بازی انفجار
پشتیبانی از ارزهای مجازی
کازینو آنلاین
پیش بینی ورزشی
پشتیبانی فارسی
حداقل میزان شارژ حساب
حداقل میزان برداشت

Casino Ratings

اعتبار
کیفیت بازی انفجار
پشتیبانی
تجربه کاربری
تنوع بازی ها
راحتی برداشت
امتیاز کلی

سایت شرط بندی بت تایم

واریز مستقیم از طریق درگاه بانکی نامحدود

دانلود اپلیکیشن

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان

سقف برداشت جایزه روزانه
۵۰ میلیون تومان